מחפשים ייעוץ מקצועי ? שלכם ונחזור אליכם בהקדם

  בוררות

  מהי בוררות ?

  הבוררות היא דרך חלופית להכרעה בסכסוך שבין צד א' לצד ב', שלא באמצעות בית המשפט. יתרון הליך הבוררות על פני הליך המתנהל בבית המשפט הוא שמרבית ההסדרים של ההליך נקבעים מראש ובהסכמה על ידי הצדדים לסכסוך, אם באשר לזהות הבורר והסמכויות הניתנים לו לניהול ההליך בכלל, ואם באשר להגדרת ניהול הסכסוך שיעמוד להכרעתו. כל ההסכמות עליהם הגיעו הצדדים להבנות מחייבים אותם ואת הבורר עצמו.

  יתרונות וחסרונות הבוררות אל מול הליך המתנהל בבית המשפט.

  • בהליך בוררות ובשונה להליך בבית המשפט, הצדדים לבוררות חופשיים להחליט האם ההליך יתנהל על פי כללי הפרוצדורה המקובלים בבתי המשפט ואם לאו. האם להחיל את דיני הראיות ואם לאו. ובעצם יכולים להסכים על דיון ענייני ללא תלות בחוקים מקובלים.
  • הליכי הבוררות אינם פתוחים לציבור הרחב, הליך הבוררות מתנהל בדלתיים סגורות בדומה להליכים בבית משפט לענייני משפחה.
  • דרך בחירתו של בורר בעל מומחיות ספציפית לנושא הסכסוך ניתן לחסוך בחוות דעת מקצועיות של מומחים חיצוניים.

  חסרונותיו של הליך הבוררות אל מול הליך המתנהל בבית משפט.

  • לא ניתן לחייב צד ג' שלא חתם על הסכם הבוררות לקבל את פסק הבוררות ונחלתו עליו.
  • לבורר ישנה אפשרו לפסוק בבוררות שלא על פי הדין המהותי, וראשי הוא לפסוק בכל דרך הנראית לו. ולמעשה.
  • מחד גיסא, אין תשלומי אגרה בדומה לניהול סכסוך בבית המשפט. ומאידך גיסא הצדדים מחויבים בתשלום שכרו של הבורר שנקבע מראש.
  • לרוב לא ניתן לערער על פסק בוררות, אלא אם נקבע אחרת על ידי הצדדים לבוררות במסגרת התנאים עליהם סיכמו מראש ועל אופן הערעור.

  הסכם בוררות הכיצד?

  • הסכם הבוררות למעשה סוכם על ידי הצדדים ומראש, כלומר, הצדדים להסכם מסוים סיכמו כי בכל מחלוקת בניהם באשר לנושא ההסכם, המנגנון שייתן מענה כאשר תעלה מחלוקת על אופן קיום ההסכם ופירושו תהיה בדרך של בוררות ולא בפניה לערכאות משפטיות. בעצם ניתן לסכם כי הצדדים הגבילו עצמם מראש לא לפנות לבתי המשפט באשר למחלוקת בהסכם עליו יש התנאית בוררות.
  • הסכם בוררות חייב שיהיה בכתב על פי דרישת החוק.
  • על הסכם הבוררות לכלול את כל הפרטים שסוכמו בין הצדדים לאופן ניהול הליך הבוררות, אם באשר לזהות הבורר, דרך בחירתו, הכללים בהם יתנהל ההליך, האם תינתן לצדדים אפשרות לערער על פסק הבורר וכיו"ב, כל חסר בהסכם הבוררות ניתן להשלים באמצעות חוק הבוררות.

  מהם הנושאים שניתן לנהל על דרך הבוררות?

  • בעצם כל נושא יכול להתדיין בבוררות למעט עניינים הנוגדים את תקנת הציבור, ונושאים המוסדרים בחקיקה ספציפית עליהם לא ניתן להתנות.
  • לדוגמה: א. לא ניתן להעניק לבורר סמכות לפסוק באשר לבעלות במקרקעין
  • ב. לא ניתן להעניק לבורר סמכות לפסוק באשר להליכים פליליים.
  • ג. לא ניתן להעניק לבורר סמכות לפסוק באשר לקביעת סטטוס מעמד אישי (נשוי, גרוש,

  וכיו"ב).

  • ד. כך באשר ליחסי עובד מעביד, קניין רוחני, באשר להפרת פטנט וכיו"ב.

  חשיבות בהקפדה על ניסוח הסכם הבוררות.

  • יש לתת את הדעת כי הסכם הבוררות ינוסח בצורה ברורה וצופה פני עתיד.
  • יש להקפיד ולסכם מראש על מנת למנוע מחלוקות באשר לסמכויות הבורר ולפרטם.
  • יש לקבוע מראש האם הבורר ינהל את ההליך על פי הדין המהותי או לא,
  • האם על הבורר לנמק את פסק הבוררות או לא (ברירת המחדל שעל הבורר לנמק) וזאת על מנת שלצדדים תהיה את האפשרות לערער על פסק הבורר.
  • יש להעלות על הכתב את לוחות הזמנים לזמן קצר יותר מהמצוין בחוק (שלושה חודשיים).
  • כך גם באשר למקום הבוררות, והרכב הבוררים.
  • הקפדה על ניסוח מפורט תימנע מחלוקות באשר לניהול ההליך.

  אישור פסק הבוררות בבית המשפט.

  • על מנת לאכוף את פסק הבוררות יש להביא את פסק הבוררות לבית המשפט.

  האם ניתן לערער על פסק בוררות

  • על מנת לערער על פסק בורר, הצדדים לבוררות לקבוע בניהם בסעיף הבוררות, כי ניתן יהיה לערער בפני בורר, ומשכך, על הבורר בהליך לנמק את פסק הבוררות עליו יהיה ניתן לערער.
  • האפשרות הניתן לצדדים לסכסוך לסכם על האפשרות לערער על פסק הבוררות, אם בפני בורר ואם בפני בית משפט, נתנה אלטרנטיבה נוסת לפתרון סכסוכים מחוץ למערכת המשפטית המקובלת.

  מהם העילות לביטול פסק בוררות על פי סעיף 24 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968

  • (1) לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;
  • (2) הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;
  • (3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;
  • (4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;
  • (5) הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו;
  • (6) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;
  • (7) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;
  • (8) הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;
  • (9) תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;
  • (10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור    עוד.
  • החליט בית המשפט להחזיר את פסק הבוררות לבורר, על הבורר לפעול ולפסוק על פי ההנחיות של בית המשפט.

   

  הליך הבוררות היא דרך יעילה וקצרה ועלותה נמוכה יותר מניהול הליך בבית משפט, הכלים לניהול ההליך נקבעים על ידי הצדדים ומראש, הליך דיסקרטי וענייני.

  עו"ד לענייני משפחה

  מאמרים נוספים

  עו"ד צוואות מנוסה

  עו"ד צוואות צוואה היא מסמך חשוב שיש לו משמעות גדולה מאד וצריך לוודא שכותבים ועורכים אותו על פי הכללים. כאשר המסמך נפתח ונחשף מי שכתב אותו כבר לא בין החיים ואי אפשר לברר דברים או לשאול שאלות. מכאן שאדם שחשוב לו...
  להמשך קריאה

  עו"ד לענייני ירושה - ניסיון רב שנים

  עו"ד לענייני ירושה אף אחד לא אוהב לדבר בקול רם על מה שקורה לאחר פטירתו של אדם אהוב ומהסיבה הזאת כל מה שקשור לנושאים כמו צוואות או ירושות היה כזה שלא מדברים עליו ואפילו מסתירים אותו. אנשים האמינו במזל רע והעדיפו...
  להמשך קריאה
  חברת שיווק באינטרנט חברת שיווק באינטרנט
  Open chat
  1
  Scan the code
  שמי יוסף אמר ואני אשמח לעזור לך